Skladovací haly a ekologie

Rozvoj průmyslu, obchodu a dopravy s sebou nese potřebu výstavby nových výrobních, skladovacích a prodejních prostor. Z hlediska péče o životní prostředí je tento fenomén samozřejmě problematický, dochází k záboru zemědělské půdy, vytváření umělých překážek v krátkém oběhu dešťové vody a samotná stavba představuje spotřebu energie a surovin, které se z přírody získávají za určitou cenu. Naštěstí s rozvojem moderních technologií můžeme některé negativní vlivy staveb značně zmírnit.