Skladovací haly a ekologie

Rozvoj průmyslu, obchodu a dopravy s sebou nese potřebu výstavby nových výrobních, skladovacích a prodejních prostor. Z hlediska péče o životní prostředí je tento fenomén samozřejmě problematický, dochází k záboru zemědělské půdy, vytváření umělých překážek v krátkém oběhu dešťové vody a samotná stavba představuje spotřebu energie a surovin, které se z přírody získávají za určitou cenu. Naštěstí s rozvojem moderních technologií můžeme některé negativní vlivy staveb značně zmírnit.

Co všechno si stavbou skladovací haly z přírody bereme


Není jednoduché to připustit, zejména pokud píšete o ocelových stavbách stále jen ve světle jejich výhod. Ekologická zátěž, kterou prezentují, ale není jejich specifikem - rozvoj lidské společnosti si bere svoji daň na přírodě všude ve stavebnictví, ale i ve všech ostatních lidských činnostech. My se ale dnes soustředíme na to, jak můžeme v nevyhnutelném rozvoji infrastruktury přírodu naopak šetřit.

Zábor půdy - tak zvaný sealing je v moderní Evropě velkým problémem. Rozvoj dopravy a potřeba skladovacích a výrobních prostor vede k mohutnému rozšiřování zastavěné plochy na úkor volného prostoru polí nebo travních porostů. Snaha brzdit rozvoj nové infrastruktury administrativními překážkami celou věc pouze zpomaluje a prodražuje, ale ve finále ji nevyřeší.

rozměrná skladovací hala Španělsko

Pokud jde o nutný zábor pozemku stavbou ocelové haly, je dobré vědět, že bude její plocha na 100 % využita. Ocelové haly Astron disponují v případě potřeby volným rozponem až 100 metrů. Díky tomu je veškerý vnitřní prostor plně využit a zábor pozemku lze minimalizovat na nejpotřebnější plochu. Ocelová konstrukce je nadto velmi subtilní a samotná nezabírá prakticky žádnou plochu, jak je vidět na obrázku.


Narušení vodního cyklu - ve volné krajině dochází u dešťových srážek k přirozenému vsakování, odpařování z povrchu listů vegetace a povrchovému odtoku směrem k pravidelným nebo dočasným tokům. Zastavěná plocha některé tyto potřeby primárně nesplňuje, dochází k masivnímu odvodu srážkové vody ze střech a parkovišť do kanalizace.

Spotřeba energie a nerostných surovin v průběhu stavby - náklady a zátěž pro přírodu, které lidé rádi ignorují. Všechno má svoji cenu a ta je vykoupena nějakou potřebou nerostných surovin, ať už přímo, nebo ve formě elektrické energie. Ekologické stavby bývají nezřídka nákladnější a je potřeba umět dobře počítat, jestli je skutečně na konci příroda vítězem.

Spotřeba energie a surovin na provoz a údržbu staveb - ekologická je taková stavba, která šetří náklady na provoz. Nedořešené otázky izolace, osvětlení, ale i problematická údržba přispívají ke zvýšení nároků stavby na přírodní zdroje.

autosalon na Sibiři

Někdy je potřeba postavit bohatě prosklenou budovu i v krutých klimatických podmínkách. To demonstruje autosalon Gaz postavený v ruské Sibiři na systémovém řešení Astron. Budova v moderním designu díky mimořádným izolačním schopnostem nepředstavuje další zátěž pro životní prostředí - ani při vytápění v třeskutých mrazech, ani na klimatizaci v horkém vnitrozemském létě.


V čem moderní skladovací haly přírodu šetří?


Jak jsme napsali už v úvodu článku, návrat na stromy by sice přírodu uchránil před dalším negativním tlakem, ale z hlediska rozvoje lidské společnosti není tím pravým řešením. Vznik nových skladovacích hal, výrobních podniků a logistických center se prostě dá očekávat a je jen na zodpovědnosti investora, jak ekologické to budou stavby.

Zábor půdy - je prokazatelně levnější pro průmyslový objekt koupit pozemek mimo město, tak říkajíc na zelené louce, než rekonstruovat starší nemovitosti v rámci městské zástavby. Důvodů je celá řada, ale hlavními jsou dopravní obslužnost, parkovací místa a často nutnost zbourat nevyhovující budovy a postavit nové. V případě montovaných hal Astron se nabízí dílčí řešení všech problémů:

  • Parkovací místa v centru města není velký problém řešit mimoúrovňovým způsobem, nadzemní parkoviště patří ke standardním stavbám společnosti Lindab.
  • Montované haly Astron jsou snadno demontovatelné a z převážné části recyklovatelné, takže na konci jejich životnosti nezůstanou případnému novému majiteli jako přítěž k pozemku a eventuální rekultivace nezahrnuje odvoz a skládkování tisíců tun nepoužitelné stavební suti.

nadzemní parkoviště Lucembursko

Dostatek parkovacích míst lze řešit i jinak, než budováním několikahektarového parkoviště. Třeba lehkou konstrukcí nadzemního parkoviště. Subtilní ocelová konstrukce opět umožňuje maximální využití prostoru při minimálních nákladech na stavbu.


Narušení vodního cyklu - o tomto tématu se budeme bavit v jiném článku, ale v současnosti existují moderní postupy, jak srážkovou vodu nechat přirozeným způsobem vsáknout přímo na místě, bez nutnosti odvodu do kanalizace. Povinnost nakládat se srážkovou vodou v rámci pozemku je také zakotvena ve Stavebním zákoně a Vodním zákoně.

Spotřeba energie a surovin při stavbě - ocelové konstrukce zásadním způsobem šetří náklady spojené se samotnou stavbou. V porovnání s ostatními stavebními materiály, jako je beton nebo dřevo, je u oceli při srovnatelné nosnosti konstrukce mnohem menší spotřeba materiálu. Jinak řečeno - ocelové konstrukce mohou být ve srovnání se dřevem, betonem nebo cihlami výrazně subtilnější při zachování stejných užitkových hodnot stavby. Není překvapením, že montované ocelové haly vytlačily v některých oborech jiné stavební materiály zcela z trhu.

Lakovna Česká republika

Jednou z podmínek rentabilního provozu výrobní haly je i dostatečné osvětlení přirozeným světlem, a to bez narušení komfortu při práci nebo kompromisům v tepelné izolaci objektu.


Spotřeba energie a materiálů při provozu a údržbě - Vytápění, klimatizace, osvětlení, údržba nosných a izolačních prvků stavby - to jsou všechno položky, které prodražují provoz objektu a činí ho méně ekologickým. Chytré systémové řešení Astron nejen že odolává klimatickým vlivům, takže nevyžaduje příliš mnoho údržby, ale efektivně využívá přirozené osvětlení, pasivní metody výměny vzduchu v objektu a v neposlední řadě splňuje náročné požadavky na tepelnou izolaci, a to od mrazivé Sibiře až po horké peklo afrického kontinentu.

Žádné komentáře:

Okomentovat