Srovnání montovaných a obloukových hal

Na počátku plánování výstavby nové provozovny nebo sídla z ocelové konstrukce stojí podnikatel před rozhodnutím, jaký typ stavby zvolit. Rámové montované a obloukové haly se liší zejména co do využitelnosti zastavěné plochy či variability rozměrů stavby. Volba typu konstrukce by měla odrážet požadované funkce a plánované využití budovy.