Srovnání montovaných a obloukových hal

Na počátku plánování výstavby nové provozovny nebo sídla z ocelové konstrukce stojí podnikatel před rozhodnutím, jaký typ stavby zvolit. Rámové montované a obloukové haly se liší zejména co do využitelnosti zastavěné plochy či variability rozměrů stavby. Volba typu konstrukce by měla odrážet požadované funkce a plánované využití budovy.


Konstrukce montovaných hal

Konstrukce montovaných hal je založena na využití rámů (modulů), jejichž vzdálenost mezi sebou je možné měnit – rozměry rámové haly jsou tak plně adaptabilní představám investora. Ve střešní části jsou rámy propojeny vaznicemi, na bocích pomocí paždíků (u nezateplené varianty montované haly).

Rozpon, tedy vzdálenost mezi jednotlivými sloupy konstrukce, je závislý na typu použitého profilu oceli, což se pak odráží na ceně stavby. Výběr ocelového profilu ovlivňuje i předpokládané sněhové a větrné zatížení, které zohledňuje matematický výpočet při plánování stavby. Uvádí se maximální rozpon v délce 37 metrů, avšak hodnoty se liší v závislosti na dodavateli.


Budova Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, stavba roku 2005
Zajímavým řešením montované ocelové konstrukce se pyšní budova Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (wikimedia, cc-by), která je dokonce držitelem ocenění stavba roku 2005.

Opláštění montovaných hal se řeší buď pomocí sendvičových panelů (zateplené montované haly) nebo trapézových plechů. Sendvičové panely se přichycují přímo k rámům anebo k paždíkům. Samotné uchycení je možné realizovat buď explicitně s viditelnými tzv. přiznanými spoji, nebo skrytě.

Druhá varianta se však nedoporučuje z důvodu vyšší spotřeby krycího materiálu a případné obtížnější demontáže. Dlouhodobou trvanlivost sendvičových panelů dokazuje i první potřeba údržby po 25 letech od instalace.

Příklady realizací

Vnitřní uspořádání rámové konstrukce ocelové haly nemá zpravidla žádná omezení. Prostory lze oddělovat na jednotlivé sekce (kanceláře, sociální zázemí) i patra. Kromě výhody vícepodlažní struktury se montované haly využívají často i v návaznosti výrobní hala - skladová hala.

Doba výstavby montované haly odvisí od zpracování přípravné a realizační části projektu. Přípravná část sestává z vypsání požadavků na halu (studie) a samotného projektu. Studie reflektuje kupříkladu počet uzavřených prostor (kanceláří), počet pracovníků na jednotlivých úsecích, velikost výrobních a skladovacích prostor. V rámci projektu se pak řeší technicko-administrativní stránka výstavby, který pak slouží i jako podklad pro územní a stavební povolení. Tato etapa zabere cca 2-3 měsíce, vyřízení stavebního povolení pak další 3 měsíce.

Fyzická práce na hale se liší od složitosti stavby – menší hala může být postavena již za 2 měsíce, složitější architektonické řešení prodlužuje realizační čas až na půl roku. Po dokončení základů stavby se postupuje rychle, ocelová konstrukce může být hotova již za 6 týdnů.

Konstrukce obloukových hal

Oblouková konstrukce vzniká spojením jednotlivých dílů pomocí nerezových spojovacích prvků. Malá hmotnost haly nevyžaduje betonáž masivních patek, pro uchycení vrchní konstrukce jsou dostatečné ocelové kotvy.

Rozpon obloukových hal však není tak variabilní jako u rámových hal, jeho délka je dána standardy a pohybuje se od 9 do 42 metrů. Delší strana haly se pak pohybuje v rozmezí 30 až 60 metrů. Standardní výška hal je k dostání od 5 do 12 metrů.


hangáry
Obloukové haly jsou známé především jako konstrukční řešení hangárů, avšak setkáme se s nimi i na výstavištích, nákupních centrech nebo jako s realizacemi sportovních hal (Justin Brown, North Island Hangars, cc-by).

Mezi výhody obloukových hal oproti montovaným patří rychlost výstavby a snadná demontáž při přesunu nebo prodeji haly. Lehká konstrukce obloukových hal ani nevyžaduje složité stavební úpravy základů stavby, není zapotřebí těžké techniky, což se projeví ve výsledné ceně realizace. Obloukové haly je možno zateplit a jejich vnitřek dokonce dělit pomocí lehkých konstrukcí na uzavřené prostory.

Přes unifikované parametry se obloukové konstrukce využívají pro tenisové haly, obilní sklady, hangáry, garáže, jízdárny nebo jako prodejní haly na výstavištích. Doba výstavby obloukové haly je podstatně kratší oproti montovaným halám.Žádné komentáře:

Okomentovat