Jak se počítá cena ocelové haly

Při rozhodování o výstavbě ocelové haly hraje její cena signifikantní roli. I přes relativně vyšší cenu stavby oproti jiným řešením jde o velice atraktivní alternativu, která má patřičné výhody.

Požární odolnost ocelových konstrukcí

Ocelové haly jsou v dnešní době hojně využívány na různé účely. Přes své nesporné výhody z hlediska rychlosti výstavby a možnosti alternace prostorového uspořádání má ocelová stavba své slabé místo.