Jak se počítá cena ocelové haly

Při rozhodování o výstavbě ocelové haly hraje její cena signifikantní roli. I přes relativně vyšší cenu stavby oproti jiným řešením jde o velice atraktivní alternativu, která má patřičné výhody.

Výsledná částka za realizaci montované haly se skládá z materiálu, práce projektanta a dodavatelů. Největší část pomyslného koláče peněz ukrajují dodavatelské práce, zbytek tvoří balík na financování projektanta.

Pořizovací cena investice do ocelové haly začíná na sedmiciferných částkách za dodavatelské a projektantské práce.

Role projektanta a dodavatele

Projektant zpracovává návrh haly, tvaruje myšlenky investora do reálné podoby, a to včetně zohlednění platných norem, statických aspektů, technických požadavků a dalších vlivů na ocelovou konstrukci.

Dodavatel zajišťuje samotnou výstavbu haly, dovoz materiálu na místo stavby, potažmo výrobu potřebného stavebního materiálu. Nejdražšími položkami na listu dodavatelských prací je materiál a jeho výroba.

Cena materiálu na ocelové haly

U materiálu jde o hutní materiál, spojovací materiál a svarový kov. Cena hutního materiálu se odvíjí od mnoha aspektů, mj. jeho typ, jakost, zkoušky, způsob výroby, původ materiálu, prořez. Jakost může zvýšit cenu hutního materiálu až o 6 Kč/kg. Za bezešvé trubky je potřeba zase připlatit i 10 Kč/kg.

Volba konkrétního materiálu a jeho objemu závisí na vypracovaném projektu, který by měl podle zákona zohledňovat příslušné normy. Odchýlení se k levnějším variantám není jen otázkou peněz, rozhodnutí o volbě jiné alternativy musí být vždy konzultováno s pověřeným projektantem.

Cena za montovanou halu se liší v závislosti na použitých materiálech. Diference na 1kg materiálu mohou činit i 6 Kč.

Výpočet ceny ocelové haly

Pro návrh ocelové haly využijte 3-D konfigurátor ocelovéhaly. Níže jsou uvedeny základní výpočty pro názornou ukázku, jak se orientačně počítá cena zakázky na montovanou halu:
  • Cena hutního materiálu, svarového kovu, spojovacího materiálu = typ x hmotnost x cena za jednotku
  • Cena výroby = počet Nh x Kč/Nh
  • Cena za protikorozní ochranu (PKO) = plocha v m2 x jedn. Cena za typ nátěru

Výše uvedené základní výpočty ceny ocelové haly mohou být doplněny ostatními přímými náklady (OPN):
  • Rošty, schodiště
  • Zámky
  • Protipožární obklady
  • Zařízení staveniště (správní režie)

Cenu ocelové haly není možné zjistit jako stabilní ceníkovou cenu firem. Každá hala je totiž originál, a jako k originálu k ní také musí přistupovat z tohoto hlediska. U zakázky ocelové haly je možné sjednat různé druhy financování, záleží na investorovi a nabídce dodavatele.

Žádné komentáře:

Okomentovat