Požární odolnost ocelových konstrukcí

Ocelové haly jsou v dnešní době hojně využívány na různé účely. Přes své nesporné výhody z hlediska rychlosti výstavby a možnosti alternace prostorového uspořádání má ocelová stavba své slabé místo.

Přestože se ocel jako stavební materiál řadí do kategorie A1 (nehořlavé materiály), její požární odolnost je velmi nízká. Vlivem působení vysoké teploty dochází ke ztrátě únosnosti a stability konstrukce a ocelová stavba je velmi rychle vystavena nepříznivému faktoru zřícení.

Požární situace ocelových konstrukcí upravují normy ČSN EN 1990 a ČSN EN 1991-1-2.

Požární odolnost ocelových konstrukcí je možné zvýšit za pomoci:

 • Vytvoření statistických rezerv
 • Vyplnění dutých profilů betonem
 • Povrchových úprav
  • Nástřiky
  • Nátěry
  • Obetonování, obezdění
  • Omítky na pletivu
  • Deskové obložení


Protipožární nátěry

Při průběhu požáru dojde k aktivaci nátěrových látek a na povrchu konstrukce se vytvoří vrstva pěny - ta po určitou dobu chrání natřený materiál před teplem. Doporučuje se provádět natírání ocelových prvků ve spolupráci s odbornou firmou. Zvýšení požární odolnosti oceli za použití tohoto principu je výhodné z hlediska dobrého zakrytí těžko dostupných míst. Na druhou stranu u tohoto opatření je potřeba, aby nátěr odpovídal odzkoušeným podmínkám, což lze stěží dokázat. Obtížně se také kontroluje jakost.


U sportovní haly se častěji setkáme s protipožárním nátěrem/nástřikem, nežli s deskovým obložením.


Protipožární nástřiky

Protipožární nástřiky se dělí do tří základních typů, přičemž jako nejúčinnější se uvádí tepelně izolační omítky na bázi vermikulitu. Nástřiky se aplikují v tenkých vrstvách a je možné je povrchově upravovat. Jednoznačnou výhodou oproti jiným požárním opatřením ocelových konstrukcí je zvýšená odolnost proti vlhkosti a dalším nepříznivým povětrnostním vlivům. V poměru cena/výkon patří protipožární nástřiky ocele k nejlepším dostupným řešením na trhu. Nástřik není možné aplikovat ve vhlkém prostředí a mrazech.

Deskové obložení zakryje nerovnosti a nepůsobí újmu na estetice.


Protipožární obklady

Protipožární obklady dělíme na lepené a deskové. Lepené obklady jsou oproti deskovým podstatně lehčí, lepí se přímo na ocelové prvky a není zapotřebí žádných pomocných materiálů (šrouby, skoby). 

Deskové obklady jsou u provozovatelů ocelových hal velmi oblíbené zejména pro svůj dekorativní dojem. Desky si dlouho zachovávají svou funkčnost a je možná jejich povrchová úprava. Na druhou stranu je toto řešení relativně nákladné (2x dražší než nástřik) a dochází ke statickému zatížení původní ocelové konstrukce. 

Lepené obklady jsou perfektním tepelně-izolačním materiálem. Dobře odolávají vlhkosti a zcela eliminují rosení. Jsou lehké, dobře pokrývají nerovnosti a je možné je použít i na obložení exteriérů. Žádné komentáře:

Okomentovat