Jak se navrhuje ocelová hala

Výstavbu ocelové haly do finálního uvedení do provozu provází řada administrativních a návrhových opatření. Nejdůležitějším z nich je návrh ocelové konstrukce. Návrh ocelové montované haly představuje stěžejní dokument, od jehož doporučení a závěrů se bude odvíjet jak ekonomický aspekt investice, tak i její fyzická podoba.