Jak se navrhuje ocelová hala

Výstavbu ocelové haly do finálního uvedení do provozu provází řada administrativních a návrhových opatření. Nejdůležitějším z nich je návrh ocelové konstrukce. Návrh ocelové montované haly představuje stěžejní dokument, od jehož doporučení a závěrů se bude odvíjet jak ekonomický aspekt investice, tak i její fyzická podoba.

Pojem „navrhování“ představuje nalezení rozměrů prvků konstrukce s cílem dosáhnout provozní spolehlivosti ocelového díla. Spolehlivostí rozumíme schopnost systému zachovávat požadované vlastnosti po dobu životnosti ocelové haly.

Metoda dovolených namáhání umožňuje navrhovat parametry ocelové haly do dovolených limitů namáhání materiálu. Nezohledňuje však specifika stavební parcely.

Návrh stanovuje požadavky na materiál, konstrukční rozměry a způsoby zatížení. Uvedené atributy tvoří systém, který podléhá nejistotám:
  • Náhodnosti – odhadují se statisticky
  • Mlhavé skutečnosti – rozhoduje intuice a zkušenosti projektanta, popř. výsledky algoritmu fuzzy systému

Ztráta systémové spolehlivosti se označuje jako porucha. Kritické stavy se dělí do dvou skupin:
  • Mezní stavy únosnosti – chování konstrukce např. při zlomení materiálu, ztráta stability, aj.
  • Mezní stavy použitelnosti – trvalé deformace
Ocelové konstrukce vyžadují důkladnou přípravu a zohlednění všech budoucích náhodností.

Metody návrhu ocelových konstrukcí

V současnosti vede v oblasti navrhování ocelových hal metoda dílčích součinitelů. Ostatní metody nebraly v úvahu specifické podmínky místa pro výstavbu ocelové haly nebo byly jinak touto metodou překonány.


Metody navrhování ocelových hal:
  • Metoda dovolených namáhání
  • Metoda stupňů bezpečnosti
  • Metoda dílčích součinitelů
Pro návrh ocelové haly je pohodlné využít 3-D konfigurátor návrhu ocelové haly.
Žádné komentáře:

Okomentovat