7 způsobů jak snížit náklady na výstavbu ocelové haly

Ocel patří mezi nejpoužívanější stavební materiály dnešní doby. Popularitě oceli jednak rychlost výstavby, tak skvělé vlastnosti ocelové stavby. Problémem však nastává při kalkulaci rozpočtu - ocelové stavby jsou relativně dražší než jiné typy budov.

Přesto je možné při stavbě ocelové montované haly ušetřit. A to hned v devíti oblastech.

Stanovte si realistický rozpočet

Rozpočtování výstavby ocelové haly by se mělo realizovat pod vedením zkušeného projektanta, který zohledňuje reálně a objektivně všechny faktory, které vstupují do výsledné ceny ocelové stavby. Plán by měl zohledňovat jednak náklady na nákup stavebních materiálů, výrobu ocelové konstrukce, její dopravu, instalaci a finální úpravy.
  • Kvalifikované rozhodnutí o nákladových položkách a cenových rozpětích včetně zvážení alternativních řešení
  • Definujte stanovy změn a nápravných opatření
  • Náklady stanovte za přítomnosti architekta, zákazníka a obchodníka. Všechny zainteresované strany by měly specifikovat jejich požadavky, náročnost a možná rizika
  • Zaveďte pravidelnou, jasnou a efektivní komunikaci a výměnu dokumentů se zúčastněnými stranami
Telehouse
Dokonce i moderní datová centra se staví jako ocelové haly.

Používejte certifikované materiály

Kvalita a standardy ocele a dalších spojovacích materiálů jsou klíčové pro zajištění kvality stavby a její bezpečnosti. Úspory na materiálu by se měly realizovat jen a pouze z hlediska úspor z rozsahu a doby, kdy nakupujeme od spolehlivého dodavatele, na základě dlouhodobých kontraktů, vztahů a dohod, za nižší částky než bychom hledali u jiných nových dodavatelů.

Pečlivě kontrolujte objednávky materiálu

Dvakrát měř, jednou řež. Při podpisu a odeslání objednávky dodavateli si raději dvakrát vše projděte a konzultujte se zainteresovanými stranami. Chyby v nákupním procesu mohou vyústit ve zpoždění projektu, vyšší náklady na vstupu při nákupu materiálu nebo sankce za prodlevy. Stanovte jednoznačný proces nákupu, kde budou definovány role zainteresovaných stran a jejich povinnosti.

Kontrolujte dodávky materiálu

Stejně jako v předchozím kroku, kdy se nakupoval materiál, je potřeba jej zkontrolovat při jeho dodání. Může se stát, že materiál nebude vyhovovat kvalitativně nebo kvantitativně. Včasné řešení problému zamezuje pozdějším reklamacím, na které nemusí být brán zřetel. Eliminují se také vzniklé zpoždění a dohady.

Používejte odpovídající nástroje a vybavení

Zde není potřeba se nijak rozevlátě rozepisovat. Odpovídající vybavení zefektivňuje práci, šetří čas a peníze. V rozpočtu je třeba zvažovat alternativy nákupu nebo obnovy stávajícího zařízení, úvěrování a leasingu potřebných nástrojů a vybavení.

Dodržujte bezpečnost práce

Bezpečnost práce není bohapustý výmysl, ale dokonce standardem vycházející z aktuální legislativy. Povinnost dodržování předpisů by měla rovněž vycházet z iniciativy stavební firmy. Nehody a havárie nejsou nic, o co by stál každý stavbyvedoucí. Mimořádné události navíc zvyšují prodlevy v projektovém managementu a náklady na sanace a likvidace.

Žádné komentáře:

Okomentovat