Náklady na výstavbu ocelové haly - kompletní seznam

Náklady na výstavbu ocelové haly patří mezi základní kriteria o rozhodování pro realizaci stavby a definování financování stavby a řízení cash-flow. Skutečným oříškem pro projektového manažera je pak deklarace fluktuace cen materiálů a stanovení orientačního rozpočtu na výstavbu.

Článek pojednává o klíčových nákladových činitelech výstavby ocelové montované haly a poskytuje alespoň orientační náhled do zákulisí rozpočtování nákladů na ocelovou halu.


Rozložení nákladů na ocelové stavby pro maloobchod (supermarkety a obchodní centra)

Klíčové činitele nákladů

Mezi hlavní nákladové činitele výstavby ocelové haly patří:
  • Funkční požadavky, velikost zastavěné plochy a výška budovy
  • Konstrukční složitost, specifika
  • Lokalita výstavby, logistika a přístupnost
  • Projektový management, rizika

Funkční požadavky, velikost zastavěné plochy a výška budovy

Různé budovy mají různé požadavky na vnitřní prostory. Specifické využití podle zaměření budov se také promítá do výsledné ceny budovy. Například velké knihovny většinou požadují vysoké stropy a vnitřní prostor bez minima sloupů. Pro docílení požadovaného stavu je nutné použít delší ocelové rámy, které mají logicky vyšší cenu.

Konstrukční složitost, specifika

Složitost struktury ocelové stavby odpovídá vizuální podobě budovy a funkcím, které musí splňovat. Tím, jak je ocelová stavba více speciální, obsahuje mnoho nestandardních prvků a různých sekcí, je cena za její výstavbu vyšší. Nestandardní sekce zvyšují náklady výrobu ocelových rámů, dopravu a instalaci.

Výrobní haly
Výrobní haly vyžadují pro optimalizaci výrobního procesu maximalizovat veškerý interní prostor. Ocelové haly tento požadavek splňují do puntíku.


Lokalita výstavby, logistika a přístupnost

Místo výstavby a její okolí je klíčovým faktorem nákladovosti výstavby ocelové haly. V řadě regionech po celé České republice (ale i jinde po světě) jsou jistá specifika, které je třeba respektovat a zohledňovat už v projektové dokumentaci. 

Z hlediska specifik jednotlivých lokalit, ať už jde o podloží, klimatické podmínky a změny, možnosti dopravy, povoleného času stavebních prací a dalších okolností, není možné jednoduše kopírovat náklady na výstavbu totožné budovy, když se každá nachází zcela na odlišném místě.

Projektový management, rizika

Předpovídat ceny materiálů pro stavbu ocelové haly je asi tak přesné, jako předpovídat počasí v Anglii. Ceny stavebních materiálů jsou odvislé nejen na základě nabídky a poptávky, ale také od stávající ekonomické situace, politických, právních a dalších okolních vlivů.

Do výsledného rozpočtu se samozřejmě promítá rovněž projektový management. Umění naplánovat jednotlivé procesy, dodavatele materiálů, zajistit spolehlivost a dodržování termínů ovlivňuje nejen dobu výstavby, ale také konečnou cenu montované haly.

Žádné komentáře:

Okomentovat