Opravy a revize střechy ocelové montované haly

Přestože je střecha haly odolná vůči nepříznivým klimatickým podmínkám, čas od času vyžaduje preventivní kontrolu. Některé komponenty střech ocelových hal mají omezenou životnost, jindy se zase mohou projevit mimořádné defekty vinou silného krupobití nebo větru.

Kontrola střechy ocelové haly se provádí namátkově 2x do roka, v případě podezření na poruchy může být tato kontrola i častější.

Na co se zaměřit při kontrole střechy budovy z ocelové konstrukce

Ujistěte se, že revizní technik se na střeše haly pohybuje pouze po stabilních částech (vazníky). Na střeše pak věnujeme pozornost těmto elementům:

  • Uvolněné panely nebo spojovací části
  • Chybějící, stárnoucí nebo narušený tmel
  • Poničení střechy sněhem, větrem nebo krupobitím
  • Zanešené kanálky pro odvod vody
  • Poškozený povrch střechy
  • Koroze

Uvolněné nebo chybějící šrouby se snadno identifikují běžným pohledem na povrch ocelové střechy. Při kontrole by se však neměla tato prohlídka podcenit, a u každého šroubu by se měla revidovat jeho dotažení zvlášť. Zároveň se věnuje pozornost také stadiu jejich životnosti, časem se stává, že šrouby korodují, a pak hrozí následné zatékání do budovy.

Porušený tmel se projevuje odlupováním, šednutím (ztrácí původní barvu), nebo postupným uvolňováním. Při jeho prověrce se musí technik přesvědčit pohmatem, zda tmel pevně sedí na materiálu a není zapotřebí jeho výměna. Při chybějícím tmelu je střecha vystavena riziku zatékání a korozi. Některé tmely vydrží na střechách hal až 20 let, přesto je dobré jejich revidovat jejich aktuální stadium životnosti. Není náhodou, že tmel někdy stává terčem drobných hlodavců.

Přetížení střechy sněhem bývá často zjevné přímo z interiéru haly, kdy voda zatéká dovnitř. Pokud provozovatelé haly předpokládají silné sněhové závěje v nejbližších dnech, měli by se připravit na pravidelné revize střechy, a pokud je třeba, sníh ze střechy odstranit. Jestli byla střecha zasažena silným krupobitím, pravděpodobně není třeba provádět žádné opravy, pouze revidovat, do jaké míry byla ocelová střecha poškozena, a vyhodnotit, zda má poškození vliv na její 100 % funkčnost.

Celá střecha také samozřejmě není z oceli, ale rovněž ze spojovacího materiálu, který časem ztrácí své původní vlastnosti. Díky pravidelným kontrolám si střecha zachovává požadovaný standard.

Opravujeme střechu ocelové haly

Jakmile identifikujeme závady na střeše, ať už byly zapříčiněné zubem času nebo vlivem mimořádných nepříznivých klimatických podmínek, přistoupíme k opravě vadných částí.

  • Chybějící nebo uvolněné šrouby – utahujeme pomocí příslušných nástrojů, náhradní materiál by měl korespondovat s kvalitou ostatních použitých šroubů a podložek.
  • Porušený panel – porušený panel v důsledku koroze, vyboulení nebo drobných důlků by měl revidovat pověřený specialista revidující střechu, a navrhnout, jak s panelem naložit. V případě drobných škrábanců, kdy je narušen ochranný nátěr, se příslušná místa pouze přetřou. V případě vážnějších závad se přistupuje ke krajnímu řešení, tedy výměně celého panelu.

Pravidelné prohlídky se vyplatí

Zní to jako klišé nebo jako nepovedený reklamní slogan, ale praxe potvrzuje teorii. S tím, jak střecha montované haly představuje nejen významný bezpečnostní prvek, ale také nezbytný předpoklad bezvadného fungování provozu haly, tak v neposlední řadě i podstatnou část celkové hodnoty stavby. O střechu je potřeba pečovat a zajišťovat její bezporuchovost.

Žádné komentáře:

Okomentovat