Otázky a odpovědi ohledně ocelových hal a konstrukcí

Zájemci o výstavbu ocelové montované haly mají mnohdy řadu otázek spojených s výrobou oceli a haly samotné. Jaké jsou nejčastější dotazy a odpovědi ohledně ocelových konstrukcí?

Zaujala mě technologie výstavby ocelových hal, jejich výsledná podoba a vysoká funkční úroveň. Stále však nejsem definitivně rozhodnutý a váhám, proč bych raději neměl zvolit jiný stavební materiál, např. dřevo?


Důvodů, proč upřednostnit ocelové montované haly, je rovnou několik:

  • Stavby z ocelových konstrukcí jsou levnější na metr čtvereční než jiné stavební materiály 
  • Ocelové stavby jsou velmi odolné vůči zatížení a nepříznivým klimatickým vlivům 
  • Konstrukce si zachovávají bezvadné vlastnosti i bez vnitřních sloupů 
  • V případě nevyhnutelného zřícení budovy ocel vydrží déle než jiné materiály 
  • Speciální nehořlavé nátěry zvyšují odolnost oceli vůči extrémně vysokým teplotám 
  • Přednosti ocelových konstrukcí vedou k nižšímu pojistnému 

V naší oblasti nejsou výjimkou silné bouřky. Mám obavy o bezpečnost v budově, pokud by měla být celá z oceli. Jak se ocelové haly vypořádávají s blesky? 

Pravděpodobnost, že by ocelová hala nebo stavba byla zasažena bleskem, je velmi malá. Pokud by však hala byla zasažena, nehrozí jejím obyvatelům žadné nebezpečí. Dokonce jde o bezpečnější úkryt, než který by poskytla kterákoli jiná budova. Ocelová konstrukce budovy je spojena se zemí a funguje tak jako dokonalé uzemnění.

Ocelové haly jsou výjimečné pro svou maximalizaci volného užitného prostoru.

Mohu si postavenou budovu v budoucnu modifikovat? Měnit vnitřní uspořádání, prodlužovat prostory, přistavovat, apod.

Flexibilita ocelových hal je jednou z dominantních výhod. Vnitřní uspořádání je možné kompletně změnit a přestavět. Ocelové konstrukce jsou jako skládačka, snadno se smontují a zase rozmontují. Celou stavbu z oceli je také možné kompletně přesunout na jiné místo a znovu složit. Přístavba a napojení na stávající budovu není v žádném případě problém.

Je potřeba na ocelovou halu stavební povolení? 

Přestože jsou budovy z oceli flexibilní z hlediska jejich přemístitelnosti a kompletní recyklace původního zastavěného místa, je potřeba mít vyřízené stavební povolení.

Nejsou střechy ocelových staveb hlučné, když prší? 

Nikoliv. Celá instalace střešního systému je zajištěna tak, aby byl hluk při dešti, větru, nebo kroupách minimální. Hluk ze střechy ocelové haly se nijak neliší od tradičních typů střech.

Může se ocel recyklovat? Škodí ocelové budovy životnímu prostředí? 

Ano, ocel se může používat znovu a znovu. Při produkci oceli jako materiálu dochází k emisím oxidu uhličitého do ovzduší. Jeho produkce je dnes o polovinu nižší, než tomu bylo před 40 lety. Společnosti na výrobu oceli dlouhodobě usilují o minimalizaci dopadů na životní prostředí.

Jaké jsou nejznámější budovy z oceli? 

Mezi nejpozoruhodnější ocelová díla na světě patří bez pochyby OWTC v New Yorku, věže v Dubaji, Burj Khalifa v Dubaji, Empire State Building nebo Sears Tower.

Žádné komentáře:

Okomentovat