Stavíme sportovní haly – výhody ocelové konstrukce

Ocel je už od nepaměti pevně spojena se stavbami sportovních hal. Ať už jde o hokejové haly, fotbalové stadionu, haly na tenis, plavecké haly či jiné sportovní zařízení, téměř vždy je tento typ stavby realizován na bázi ocelové konstrukce. Čím je ocel tak oblíbená u developerů sportovních hal?

Sportovní haly z oceli nemají svůj limit, co se týče velikosti stavby. Ocelová konstrukce je vhodná pro jakoukoli dimenzi sportovního zařízení, ať už jde o menší tělocvičnu nebo o fotbalový stadion pro 100 000 diváků. Každý projekt má svá specifika, čím originálnější řešení, tím obtížnější úkol pro projektanta a stavební realizátory vtisknout představám reálnou podobu.

Naproti tradičním typům a vzorům staveb jsou sportovní haly velmi specifické a každý projekt svým způsobem originální. Tradičně se u sportovních hal klade důraz na kvalitu, funkčnost, flexibilitu konstrukce a interního uspořádání prostor a celkový dojem. V poslední dekádě se pozornost soustředí na energetickou úspornost sportovních staveb a schopnost práce s obnovitelnými zdroji energie.

Zimní stadion bez vnitřních sloupů na 100 m na delší straně hriště.

Atributy ocelové konstrukce

Skutečnost, že ocelové haly jsou neodmyslitelně spjaty jednak s logistickými nebo výrobními halami, a stejně tak se sportovními halami, je dlouhodobě známým faktem. Pro sportovní účely je architektura ocelových hal je v dnešní době zcela nepostradatelná. Ať se jedná o nárazové akce (mistrovství světa ve fotbale, olympiáda) nebo multivariantní využití, jsou ocelové konstrukce na prvním místě. Možnost pohrát si s detaily, rychlost výstavby, minimalizace stavebních nákladů a flexibilita jsou ty parametry, které mluví jasně ve prospěch oceli.

Jednoduchost a rychlost výstavby

Přestože jsou na ocelové sportovní haly kladeny často vysoké nároky, z hlediska estetičnosti, funkčnosti, flexibility a dalších specifik, je současně požadován také krátký termín výstavby, aby se hala mohla co nejdříve používat a zhodnocovat. Pro rychlost výstavby je kritická také organizace stavebních prací. Další způsoby, jak snížit realizační čas na výstavbu haly.
 • Návrh stavebních prvků a součástí v jednom balíku, nikoliv po částech
 • Zajištění návaznosti realizačních prací a deklarace realistických rezerv, rozpočtů, funkcí a rolí
 • Deklarace způsobů komunikace, reportování problémů, hlášení stavů, řízení nápravných opatření
 • Dodávky materiálů, rozmístění, stanovení priorit, evidence, návaznost dodávek
 • Technologické postupy výstavby ocelové haly, hledání cest pro snížení realizačního času s ohledem na rozpočet
File:2011charityshield.jpg
Impozantní stadion Wembley přímo v srdci Londýna (zdroj: wikicommons)

Stavby bez sloupů

Mezi nejdůležitější prvky na ocelových sportovních stavbách vůbec, je optimalizace viditelnosti tak, aby co nejméně konstrukčních prvků překáželo divákům ve výhledu (ideálně žádný). Požadavek na haly bez vnitřních sloupů se stal pro developery v minulých letech výzvou a díky moderním technologiím je možné splnit přání fotbalových fanoušků a nabídnout tak dokonalé divadlo bez rušivých elementů. Na světě již existují rozsáhlé sportovní komplexy, kde nezavazí sloupy žádnému divákovi
 • Střecha London Aquatic Centre pokrývá více než 11 000 km2 bez vnitřních sloupů na rozmezí 160x90 m
 • Stadion v londýnském Wembley pokrývá celé fotbalové hřiště bez vnitřních sloupů. Tento velkolepý fotbalový stánek pro 90 000 fanoušků byl rekonstruován v roce 2012, a také díky 4,5 m hlubokým vazníkům je možné zastřešit tento rozsáhlý prostor bez vnitřních sloupů
Multifunkční sportovní hala

Celkový dojem se stal symbolem pro moderní sportovní stavby a jakýmsi elementem, kterým se od sebe odlišují stadiony po celém světě. Prvky, které dělají sportovní stánky unikátní, se na ocelových konstrukcích snáze navrhují a realizují díky vlastnostem, které ocel nabízí:
 • Štíhlé prvky s dobrým poměrem síla/hmotnost
 • Čisté linie
 • Možnost aplikace moderního designu

Flexibilita

Flexibilní uspořádání vnitřních a venkovních prostor, možnost relativně jednoduché montáže a demontáže jednotlivých prvků, větších částí nebo kompletní stavby jsou parametry, které jsou neocenitelné pro organizace provozující sportovní budovy. Speciální požadavky podle druhu sportu (plavání, rugby, tenis, americký fotbal, baseball, apod.) jsou pro projektanty a stavební firmy na ocelové haly každodenní výzvou.¨
 • Díky flexibilitě ocelové konstrukce se část zařízení pro olympijské hry v Londýně (2012) zcela demontovaly a odstranily z původního dějiště.
Tenisová hala může mít různé využití, vnitřní prostor lze kdykoli uspořádat jinak.

Údržba

Sportovní haly z oceli jsou původně navrhovány tak, aby nebyla nutná žádná zásadní údržba za celou dobu její životnosti. Samozřejmě se zde objevují části konstrukcí, které jsou různě namáhány v závislosti na účelu, pro který byla hala navržena.
 • U plaveckých bazénů jsou určité části ocelové konstrukce vystaveny vyššímu riziku koroze, z toho důvodu jsou na tyto části aplikovány antikorozní nátěry a speciální úpravy, které prodlužují životnost těchto partií ocelové stavby

Žádné komentáře:

Okomentovat