Přetlaková vs. montovaná hala

Přetlakové nafukovací haly se v poslední dekádě staly neodmyslitelným prvkem sportovních areálů po celé ČR. Tenisové kluby a víceúčelová sportovní střediska tak reagují na zvýšenou poptávku po zastřešených sportovištích v zimním období. Je však nafukovací hala nejlepším řešením?

Přetlakové nafukovací haly nejsou trvalého charakteru. K jejich provozu je potřeba neustálé vhánění teplého vzduchu dovnitř, aby hala vůbec stála. Jinak plachta jednoduše spadne a je po hale. Ukotvení plachty se řeší několika způsoby:
  • betonovým límcem po obvodu haly
  • kotvami (injektážní/vrtané/zatloukané)¨
Základ nafukovací haly tvoří síťový lanový systém přichycený k primárnímu ukotvení plachty (viz výše). Samotná plachta nafukovací haly se skládá ze tří vrstev:
  • fólie s UV stabilizací (ochrana dalších vrstev proti UV záření)
  • 2 vrstvy bublinkové fólie (pro tepelnou izolaci)
  • nosná PVC plachta (vnější část plachty nafukovací haly)
Je zřejmé, že hala nestojí sama o sobě, proto se nazývá "nafukovací". Vnitřní přetlak v hale a "nafouknutí haly" zajišťují ventilátory, které zároveň vytápí vnitřní prostory. Na vytápění se zpravidla používá hořák na zemní plyn, v úvahu však připadají i jiné alternativy, pokud není zemní plyn k dispozici nebo se provozovatel rozhodne pro jinou, pro něj lepší variantu (LTO, propan - butan, teplovod).

Dodavatel nafukovacích hal by měl myslet také na krizové případy, kdy je hrozí, že hala jednoduše spadne na hlavy všudypřítomných sportovců. V případě výpadku elektrického proudu nebo poklesu tlaku v hale by měl automaticky sepnout záložní zdroj energie (zpravidla diesel agregát) pohánějící náhradní dmychadlo. Doba záložního provozu se odvíjí od kapacity centrály, s nádrží na 120 litrů nafty by měla hala vydržet dalších 48 hodin.

Životnost nafukovacích hal je relativně omezená, přetlakovky vydrží maximálně od října do konce dubna (podle počasí). Halu není možné vyvětrat, a čím je venku tepleji a do pláště haly "praží" slunce, přestává být v hale obyvatelno. Mimo sezónu je plachtu potřeba složit a uložit na patřičné místo. Je proto nutné počítat i se skladováním samotné plachty, armatur a zařízení.

Alternativou k nafukovacím halám jsou ocelové montované haly a textilní haly. Ocelové haly s primární ocelovou konstrukcí a sendvičovým opláštěním jsou velmi odolnou stavbou, která má široké možnosti využití (sportoviště, sklad, kanceláře, datacentra). Vnitřní prostory je možné variovat podle aktuálních potřeb, halu je možné kdykoli kamkoli přemístit a znovu smontovat (anebo prodat jako stavebnici). Nespornou výhodou oproti nafukovacím halám je její celoroční provoz, k tomu se přidávají další atributy:
  •  nižší náklady na vytápění
  • lepší možnosti větrání a prosvětlení
  • design na míru
  • variace vnitřních prostor
Variaci vnitřních prostor si provozovatelé hal často uvědomují až po samotné dostavbě a uvedení do provozu. Stává se tak, že je nafukovací hala dodatečně připojena ke stavbě s pevnými základy (pro vyšší komfort sportovců a dotváření komplexního zázemí bez nutnosti přecházet mezi prostory).

Tenisová hala se zázemím. V nafukovací hale pouze jako napojení na stavbu s pevnými základy.
Nevýhodou, a zřejmě stěžejním faktorem rozhodnutí o realizaci investice, jsou vyšší pořizovací náklady na ocelovou halu. Je však na místě počítat i s budoucím provozem po dostavbě, zejména s náklady na vytápění a případný servis a náhrada zdrojů energie a ventilace nafukovací haly. Výběr odpovídající alternativy je pak na projektovém managementu a zhodnocení investice pomocí finančních matematických a prognostických modelů. 

Textilní haly se od ocelových příliš neodlišují, jejich základní nevýhodou je ale nestabilita konstrukce, kdy při silných a nárazových větrech tyto haly trpí a provozovatelé se potýkají s opravami dalšími neduhy, které tento typ stavby skýtá.


Žádné komentáře:

Okomentovat