Jak se navrhuje ocelová hala

Výstavbu ocelové haly do finálního uvedení do provozu provází řada administrativních a návrhových opatření. Nejdůležitějším z nich je návrh ocelové konstrukce. Návrh ocelové montované haly představuje stěžejní dokument, od jehož doporučení a závěrů se bude odvíjet jak ekonomický aspekt investice, tak i její fyzická podoba.

Jak se počítá cena ocelové haly

Při rozhodování o výstavbě ocelové haly hraje její cena signifikantní roli. I přes relativně vyšší cenu stavby oproti jiným řešením jde o velice atraktivní alternativu, která má patřičné výhody.

Požární odolnost ocelových konstrukcí

Ocelové haly jsou v dnešní době hojně využívány na různé účely. Přes své nesporné výhody z hlediska rychlosti výstavby a možnosti alternace prostorového uspořádání má ocelová stavba své slabé místo.

Srovnání montovaných a obloukových hal

Na počátku plánování výstavby nové provozovny nebo sídla z ocelové konstrukce stojí podnikatel před rozhodnutím, jaký typ stavby zvolit. Rámové montované a obloukové haly se liší zejména co do využitelnosti zastavěné plochy či variability rozměrů stavby. Volba typu konstrukce by měla odrážet požadované funkce a plánované využití budovy.

Skladovací haly a ekologie

Rozvoj průmyslu, obchodu a dopravy s sebou nese potřebu výstavby nových výrobních, skladovacích a prodejních prostor. Z hlediska péče o životní prostředí je tento fenomén samozřejmě problematický, dochází k záboru zemědělské půdy, vytváření umělých překážek v krátkém oběhu dešťové vody a samotná stavba představuje spotřebu energie a surovin, které se z přírody získávají za určitou cenu. Naštěstí s rozvojem moderních technologií můžeme některé negativní vlivy staveb značně zmírnit.

Kostel v Anglii jako montovaná hala

Pro zemi v centru Evropy, která patří k nejateističtějším na světě, a kde jsou všechny církevní stavby spíš součástí kulturního dědictví, než každodenního života, je to možná hodně kuriózní myšlenka. Ne tak pro obyvatele hrabství Kent ve Velké Británii, kteří dali přednost komfortu a praktičnosti před tradičním vzhledem a nový kostel se společenským centrem si nechali postavit jako montovanou ocelovou konstrukci, chcete-li montovanou halu, Astron.

Muzeum mořského rybolovu na Islandu je montovaná hala Astron

Málokterý národ na světě je na svoji tradici mořského rybolovu tak hrdý, jako Islanďané. I když je Mekkou mořského rybolovu pro turisty spíš Norsko, byla to kombinace nehostinných podmínek k životu a absence jiných možností obdivy, které z Islanďanů udělaly pravý národ mořských rybářů. Pokud hrdý mořský národ staví národní muzeum rybářství, je to projekt, který je v hledáčku médií a veřejného zájmu. Volba montované haly předního evropského výrobce Astron je důkazem mimořádné kvality a netušených možností stavebního systému, který primárně slouží především pro technické stavby.

Datová centra jako ocelové haly

Zvykli jsme si na to, že rámová konstrukce ocelové haly umožňuje široké využití napříč všemi obory lidského podnikání. Rámové haly se dnes staví jako stavebnice z předem vyrobených dílů, a to nejen primární konstrukce, ale hlavně stěnové panely a střešní systém. Ve výsledku se tak jedná o suchou stavbu bez nutnosti technologických přestávek, pro investora patřičně zajímavou.

Sportovní haly, aneb mají si kde hrát?

Všimli jste si, že na malém okresním městě mají nezřídka k dispozici dokonalejší sportoviště, než v krajských metropolích, neřku-li hlavním městě? Řekli byste - no jo, ale sportovní haly jsou drahé, kde na ně má kdo vzít peníze? Vidíte, a nemusí to být úplně pravda. Moderní sportovní halu totiž můžete postavit i s omezenějším rozpočtem, když víte, na koho se obrátit.

Neomezené využití ocelové haly

Ocel má proti ostatním konstrukčním materiálům jednu velkou výhodu - při daných nosnostech, pevnosti a odolnosti nabízí nejsubtilnější konstrukční řešení. Tam, kde klasické zdivo a konstrukce založené na betonu představují náročné práce a nutnost dodržení technologických přestávek na zrání pojiva, konstrukce ocelové haly pokračuje nonstop až do jejího dokončení.